Програми

Бъдете любопитни към живота като деца!

Изследвайте живота!

Изберете си пътека и просто тръгнете по нея. С цялото любопитство и ентусиазъм, на който сте способни. Бъдете любопитни за всяко камъче по пътя, за всеки завой, за всяко възвишение и за всяка тревичка. Просто се наслаждавайте на пътуването. Бъдете любопитни като деца. Очаквайте да видите следващото интересно нещо по пътя ви. Не се страхувайте да експериментирате и да изследвате. С детско любопитство. Каквото и да изберете, по който и път да изберете да тръгнете, бъдете любопитни за него. До къде ще ви отведе? Какво ще срещнете по него? През какво ще преминете?… Любопитни! Детски ентусиазъм и любопитство!

Това е единствения начин да живеете пълно и широко. Отворете съзнанието си. Отворете сетивата си. Очаквайте чудеса. Бъдете любопитни. Изследвайте пътя, по който вървите. Бъдете отворени за всяко нещо. И просто – Живейте!

Просто живейте!…

Чудото не е в крайния резултат. Чудото е във всяка секунда. Чудото е във всяка крачка. Чудото е във всеки срещнат по пътя човек. Чудото е във всяко препятствие, което преодолявате. Чудото е на пътя. Не в края на пътя. Не в резултата. По пътя. Всяка секунда. Всеки момент. Бъдете отворени и любопитни и го изследвайте! Като деца!

Лидия

Leave a Reply

Your email address will not be published.