Програми

Всичко във Вселената вече съществува. Просто протегни ръка и си го вземи.

Всичко във Вселената вече съществува. Просто протегни ръка и си го вземи.

Всичко вече е създадено и те очаква да го “оживиш” чрез себе си. Да му вдъхнеш живот. Това е начина по който се придвижваш от една към друга реалност.

Като детските книжки с картинки, които имат контури и потенциално могат да се превърнат в оживена красива рисунка, но им е нужна детска ръка и цветни моливи, които да вдъхнат живот на картинката. Иначе ще си остане само картинка в потенциал. Това е което ние правим с различнте си реалности. Те вече съществуат – потенциално. Ние сами избираме коя от тях да “оживим” с нашата ръка и цветни моливи. Да нарисуваме новата си реалност, да я оцветим и да й вдъхнем живот.

Във всяка една мечта, която можеш да си представиш, колкото и да е далечна и недостижима за теб в момента, се крие една истина. Една потенциална реалност, която ти можеш да придвижиш към себе си, или ти да се придвижиш към нея. И да я изпълниш с живот, така че да се превърне в реализирана мечта-реалност. Всяко едно нещо, което можеш да си представиш вече съществува. Някъде там, в потенциалните реалности. Всичко което трябва да направиш е да поискаш да стане от “потенциал” – “реалност”.

И за да не звуча отвлечено, ето практически как става:

  1. Представяш си твоята мечта-потенциална реалност.

Важното тук е да си я представиш “живо”, все едно вече съществува.

  1. Фокусираш се във нея толкова често, колкото ти е възможно.

Важното тук е да свикнеш с мисълта, че тази реалност вече съществува.

  1. Включваш и емоциите си, като представяйки си тази реалност вече изпълнена се оставиш да почустваш всички емоции, които следват от тази реалност.

Важното тук е да си позволиш да ги изпиташ все едно вече си “там”.

  1. Включваш физическата реалност, като започваш да се “държиш” като че ли това вече е факт. Като поведение, мислене, общуване, среда, места които посещаваш, всичко което физически ти напомня за твоята нова реалност.
  2. Свикваш с тази мисъл до такава степен, че вече не би се изненадал ако го получиш в този миг.

И в този миг го получаваш

Лидия

Leave a Reply

Your email address will not be published.