Консултации

Има любов, която няма как да бъде!

Има любов, която е огромна, красива, истинска и изглежда постижима. Но с времето разбираш, все по-ясно всеки ден, че няма как да бъде. Има любов, която ще дойде при теб само, за да ти покаже, че може да има и такава любов – невъзможна любов. Любов, която идва, за да те възпита какво е да обичаш безусловно. Ще те научи на това какво е да обичаш и да пуснеш човека да бъде щастлив по свой начин. Ще те научи на това какво е да обичаш завинаги, без значение дали се събуждате заедно или не. Такава любов идва, за да те научи, че има любов, която остава само в сърцето ти. При такава любов няма преплетени пръсти, няма ненаситни прегръдки, няма жадни целувки. При такава любов няма общ дом, деца и куче, което тича в прекрасната градина на дома ви. При такава любов няма обети и бяла рокля. При такава любов всичко това остава в мечтите, които рано или късно разбираме, че никога няма да бъдат. И тази любов не е дошла, за да ни даде това. Там някъде има една друга любов, която ще дойде, за да ни даде именно това. Но тази не е такава. Тази любов е невъзможната любов. Тя ни учи как да продължаваме да обичаме, дори когато човека не е с нас. Тя ни учи как да продължаваме да обичаме, дори когато самите ние сме щастливи с друг. Тя ни учи, че има любов, която няма как да бъде, но остава завинаги в нас.

Има любов, която върви до нас, но никога заедно с нас.

Има любов, която изпълва сърцето ни, но не и дните ни.

Има любов, която оставя леглото ти празно, но сърцето ти пълно.

Има любов, която не може да бъде, но е толкова силна, че във времето се превръща в приятелство.

Има и такава любов. Която идва, за да те научи, че има и такава любов, която просто няма как да бъде!

 

Лидия

Leave a Reply

Your email address will not be published.