Програми

Програми „Да заОбичаш Себе Си“

Създадох програма “Да заОбичаш Себе Си” с много любов. Появи се някак естествено след като сама аз преминах през първоначалния шок, че всъщност не се обичам, приемането на тази болезнена истина, опознаването на болестта, която ме научи на това да се обичам, и накрая – влюбването ми отново в себе си.

Защо е нужно да се обичаме?

 

Защото това е нашето естественото първоначално състояние, с което се раждаме, но после губим поради ред причини – възпитанието на родителите ни, обществото, училището, телевизията, църквата…

Защото ако не обичаме себе си, няма да можем да постигнем нищо, винаги ще се самосаботираме и ще поставяме пречки пред това да живеем живота, който искаме.

Защото ако живеем живот без любов към себе си, винаги в услуга на другите, винаги подчинявайки се на обстоятелствата, ще пропуснем шанса си да дадем на света онази скъпоценна частица, която ние сме дошли да дадем – себе си!

Защото само обичайки се можем да се превърнем в по-добра версия на себе си!

 

Какво включва програмата “Да заОбичаш Себе Си”?

 

Програмата минава през няколко основни етапа. Да заОбичаш себе си е процес, не е нещо което се случва в един миг. С програмата вие стартирате този процес и не може да се очаква, че ще се промените за един ден. Нито дори за един месец. Но с програмата вие ще направите най-важното – ще начертаете основните стъпки и ще започнете процеса. Колко ще продължи той? Зависи само от вас!

 

Етапите на програмата са:

Етап 1 – “Подготви себе си”

Етап 2 – “Опознай себе си”

Етап 3 – “Приеми себе си”

Етап 4 – “Влюби се в себе си”

Етап 5 – “Продължи така”

 

Какво включва:

Тест “Обичам ли се?” и анализ на личността и нивото на любов към себе си. Мотивационни видеа, практики за мотивация и вдъхновение, утвърждения и изграждане на лична мотивационна програма. Вдъхновяващи срещи и напътствия, лични индивидуални консултации, ежедневно споделяне и обсъждане на всякакви въпроси, препоръчани конкретни промени и начин на живот.

 

Индивидуална програма “Да заОбичаш Себе СиГрупови програми “Да заОбичаш Себе Си
Включва лична среща-интервю, тест за определяне на нивото на любов към себе си, анализ на теста и препоръки, изработване на индивидуална програма, консултации-срещи за проследяване на напредъка, корекции и споделяне.

Програмата е с продължителност 66 дни*.

Цена 300 лева.

Кратка версия на програмата с продължителност 1 месец.

Цена 150 лева.
Запиши се
Груповите програми се провеждат периодично, сформират се през 3 месеца. Необходимо е да следите кога се сформират групи, за да може да се включите в нея. Груповите програми включват тест за определяне на нивото на любов към себе си, анализ на теста и препоръки, следване на обща препоръчана програма за мотивация, групови консултации за споделяне, общо проследяване на напредъка, платформа за общи въпроси и коментари. Подхода е групов и се следи развитието на цялата група.

Програмата е с продължителност 66 дни*.

Цена 200 лева. 
Запиши се

ащо 66 дни?

Защото това е периода, в който е доказано, че подсъзнанието ни променя старите и приема новите убеждения. Програмата включва изработка на лични положителни утвърждения за смяна на грешните модели. Периода който е нужен, за да има ефект е минимум 21 дни до 66 дни.